GtAI2yyqERi3PQWf7FEHyROuklFAoI-grakr-4Cs3gI

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Puławy

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Strona główna > Oferta > Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Naszą ofertę kierujemy zarówno do Wspólnot Mieszkaniowych, jak i do Deweloperów. Do współpracy z każdym klientem podchodzimy indywidualnie, a zakres usług dostosowujemy w zależności od Państwa potrzeb i oczekiwań.

Jesteśmy zarządcą i administratorem dla wymagających klientów, tacy jesteśmy w stosunku do siebie. Niezwykle ważna jest dla nas sprawna komunikacja ze wszystkimi członkami Wspólnoty Mieszkaniowej, którą Państwu gwarantujemy. Dla komfortu naszych klientów korzystamy z nowoczesnego oprogramowania przeznaczonego do obsługi Wspólnot.

 • Sprawne przejęcie nieruchomości od poprzedniego zarządcy/administratora /dewelopera na podstawie protokołu wraz z dokumentacją techniczną, prawną, finansową oraz spraw bieżących.
 • Wystąpienie o nadanie lub aktualizację numeru REGON, NIP Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.
 • Zapewnienie dostawy mediów poprzez zawarcie umów w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej. 
 • Prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali, danych adresowych właścicieli oraz przysługujących im udziałów. 
 • Prowadzenie korespondencji z członkami Wspólnoty Mieszkaniowej oraz kontrahentami.
 • Składanie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Nadzór nad prawidłowością realizacji umów serwisowych.
 • Zapewnienie utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni na terenie nieruchomości wspólnej, nadzór nad osobami realizującymi prace.
 • Organizowanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej. 
 • Realizacja obowiązujących uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej, w tym przyjętych planów gospodarczych.
 • Organizowanie konkursów ofert na prace budowlane wraz z przygotowywaniem projektów umów z wykonawcami i inspektorami nadzoru.
 • Korzystne ubezpieczenie nieruchomości wspólnej.
 • Obsługa procedur związanych ze zgłaszaniem i usuwaniem przez dewelopera wad i usterek w nieruchomości wspólnej.

MyPartner Zarządzanie Nieruchomościami
ul.  Piłsudskiego 25,
24-100 Puławy

tel. kom.: +48 693 331 552
tel. kom.: +48 601 899 116
tel.: 81 470 74 05

biuro@mypartner.pl