GtAI2yyqERi3PQWf7FEHyROuklFAoI-grakr-4Cs3gI

Specjalistyczna obsługa techniczna nieruchomości Puławy

Strona główna > Oferta > Specjalistyczna obsługa techniczna

Współpracujemy ze specjalistami, którzy gwarantują pełną i profesjonalną obsługę techniczną budynku zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane.

W zakresie m.in.: sprzątania, pielęgnacji zieleni, bieżącego utrzymania i konserwacji nieruchomości wspólnej bazujemy na sprawdzonych i doświadczonych podwykonawcach. Jeżeli są Państwo zadowoleni ze swoich dotychczasowych usługodawców będziemy kontynuować z nimi współpracę.

  • Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego.
  • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego.
  • Zlecanie na koszt Wspólnoty Mieszkaniowej oraz nadzór nad wszystkimi prawem przewidzianymi okresowymi kontrolami i przeglądami technicznymi nieruchomości wraz z urządzeniami i instalacjami.
  • Bieżące naprawy i konserwacja budynku celem zapewnienia sprawnego funkcjonowania urządzeń technicznych nieruchomości.
  • Zlecanie prac i kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków w częściach wspólnych nieruchomości.
  • Regularna kontrola nieruchomości przez administratora – szybka reakcja na wykryte usterki. 
  • Przygotowywanie planów remontowych dla nieruchomości wspólnej.
  • Nadzór nad firmami realizującymi prace remontowe i modernizacyjne w nieruchomości wspólnej.

MyPartner Zarządzanie Nieruchomościami
ul.  Piłsudskiego 25,
24-100 Puławy

Biuro czynne:
Poniedziałek 12:00–18:00
Wtorek 10:00–14:00
Środa 10:00–18:00
Czwartek 10:00–14:00
Piątek 10:00–14:00

tel. kom.: +48 601 899 116
tel.: 81 470 74 05

biuro@mypartner.pl