GtAI2yyqERi3PQWf7FEHyROuklFAoI-grakr-4Cs3gI

Usługi księgowe dla wspólnot mieszkaniowych Puławy

Strona główna > Oferta > Obsługa finansowo-księgowa

Obsługa finansowo-księgowa dla wspólnot mieszkaniowych w Puławach

Jesteś właścicielem wspólnoty mieszkaniowej albo deweloperem w Puławach, Lublinie lub okolicach i potrzebujesz wsparcia w zakresie prowadzenia księgowości? W MyPartner oferujemy kompleksową obsługę księgową dla nieruchomości. Dzięki nam zoptymalizujesz koszty zarządzania wspólnotą mieszkaniową i zachowasz pełną przejrzystość finansów zapewniając jej prawidłowe funkcjonowanie.

W zakres usług księgowych dla wspólnot mieszkaniowych naszej firmy wchodzi efektywne zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej, w tym rozliczanie właścicieli w zakresie utrzymywania nieruchomości wspólnej oraz zużycia mediów czy podejmowanie działań windykacyjnych. Podczas prowadzenia księgowości dla wspólnoty mieszkaniowej wykorzystujemy e-kartoteki, monitorujemy także na bieżąco wpłaty oraz koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami.

Obsługa finansowo-księgowa wspólnot mieszkaniowych, którą oferujemy w MyPartner, zakłada też przygotowywanie planów gospodarczych nieruchomości, jak również sporządzanie sprawozdań. Nasze usługi mają jednocześnie charakter aktywny – pozyskujemy kredyty inwestycyjne dla wspólnoty i zakładamy konta oszczędnościowe. Umożliwiamy także właścicielowi wgląd w kartoteki za pomocą specjalnego systemu lub aplikacji. Potrzebujesz profesjonalnej obsługi księgowej dla wspólnoty mieszkaniowej? Chcesz wykonać audyt wspólnoty mieszkaniowej w Puławach, Lublinie albo okolicach? Skontaktuj się z nami!

 • Założenie i obsługa rachunku bankowego. 
 • Dedykowana obsługa finansów i księgowości, prowadzenie księgowości w specjalistycznym programie księgowo – rozliczeniowym.
 • Uruchomienie dostępu za pośrednictwem internetu do e-kartoteki właściciela lokalu.
 • Rozliczanie właścicieli lokali z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, funduszu remontowego oraz zużycia mediów.
 • Bieżące monitorowanie wpłat oraz kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, funduszu remontowego oraz mediów.
 • Przygotowywanie i składanie sprawozdań oraz deklaracji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Pobieranie dochodów z pożytków.
 • Podejmowanie działań związanych z windykacją należności zgodnie z regulaminem obowiązującym we Wspólnocie Mieszkaniowej.
 • Wydawanie poświadczeń lub zaświadczeń właścicielom lokali.
 • Przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów gospodarczych dla nieruchomości.
 • Przygotowywanie planu wydatków z funduszu remontowego (na podstawie rzeczowego planu remontowego).
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz rozliczania rocznego planu gospodarczego.
 • Aktywne zarządzanie finansami Wspólnoty Mieszkaniowej – zakładanie lokat, kont oszczędnościowych.
 • Pomoc w uzyskaniu kredytów inwestycyjnych dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

MyPartner Zarządzanie Nieruchomościami
ul.  Piłsudskiego 25,
24-100 Puławy

Biuro czynne:
Poniedziałek 12:00–18:00
Wtorek 10:00–14:00
Środa 10:00–18:00
Czwartek 10:00–14:00
Piątek 10:00–14:00

tel. kom.: +48 601 899 116
tel.: 81 470 74 05

biuro@mypartner.pl