GtAI2yyqERi3PQWf7FEHyROuklFAoI-grakr-4Cs3gI

Usługi księgowe dla wspólnot mieszkaniowych Puławy

Obsługa finansowo-księgowa

Strona główna > Oferta > Obsługa finansowo-księgowa

Księgowość naszych Wspólnot Mieszkaniowych prowadzimy w oparciu o system finansowo – księgowy, który pozwala
na zachowanie przejrzystości finansów Wspólnoty, a właścicielom umożliwia bezpośredni wgląd do indywidualnych kartotek kont drogą internetową lub przez aplikację.

Zapewniamy efektywne wykorzystywanie dostępnych środków finansowych Państwa Wspólnoty zapewniając optymalizację kosztów i płynność finansową w celu jej prawidłowego funkcjonowania.

 • Założenie i obsługa rachunku bankowego. 
 • Dedykowana obsługa finansów i księgowości, prowadzenie księgowości w specjalistycznym programie księgowo – rozliczeniowym.
 • Uruchomienie dostępu za pośrednictwem internetu do e-kartoteki właściciela lokalu.
 • Rozliczanie właścicieli lokali z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, funduszu remontowego oraz zużycia mediów.
 • Bieżące monitorowanie wpłat oraz kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, funduszu remontowego oraz mediów.
 • Przygotowywanie i składanie sprawozdań oraz deklaracji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Pobieranie dochodów z pożytków.
 • Podejmowanie działań związanych z windykacją należności zgodnie z regulaminem obowiązującym we Wspólnocie Mieszkaniowej.
 • Wydawanie poświadczeń lub zaświadczeń właścicielom lokali.
 • Przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów gospodarczych dla nieruchomości.
 • Przygotowywanie planu wydatków z funduszu remontowego (na podstawie rzeczowego planu remontowego).
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz rozliczania rocznego planu gospodarczego.
 • Aktywne zarządzanie finansami Wspólnoty Mieszkaniowej – zakładanie lokat, kont oszczędnościowych.
 • Pomoc w uzyskaniu kredytów inwestycyjnych dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

MyPartner Zarządzanie Nieruchomościami
ul.  Piłsudskiego 25,
24-100 Puławy

tel. kom.: +48 693 331 552
tel. kom.: +48 601 899 116
tel.: 81 470 74 05

biuro@mypartner.pl