GtAI2yyqERi3PQWf7FEHyROuklFAoI-grakr-4Cs3gI

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi Puławy

Strona główna > Oferta > Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych

Sprawne zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi

Szukasz firmy zajmującej się kompleksową obsługą wspólnoty mieszkaniowej w Puławach czy Lublinie? Dobrze trafiłeś! Jesteśmy specjalistami w zakresie świadczenia opieki nad nieruchomościami. Oferujemy pełną opiekę nad wspólnotami mieszkaniowymi. Na początku współpracy możemy wykonać audyt wspólnoty mieszkaniowej, który przeprowadzą doświadczeni i wykwalifikowani pracownicy. Poza tym zajmujemy się opiniowaniem umów zawieranych na rzecz wspólnot mieszkaniowych. Gwarantujemy fachowe zarządzanie i administrację nieruchomości, a przede wszystkim niezbędne poczucie komfortu oraz bezpieczeństwa mieszkańców Puław i Lublina.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne są bieżące działania związane z eksploatacją nieruchomości. Z tego powodu przeprowadzamy regularne przeglądy, a wszystkie usterki w ramach obowiązującej gwarancji zgłaszamy do dewelopera. Dodatkowo możesz liczyć na profesjonalną obsługę wspólnoty mieszkaniowej w zakresie nadzorowania remontów i robót budowlanych.

 • Sprawne przejęcie nieruchomości w administrowanie na podstawie protokołu przejęcia wraz z dokumentacją techniczną, prawną i finansową oraz spraw bieżących.
 • Prowadzenie dokumentacji i ewidencji nieruchomości, w tym poszczególnych lokali, aktualizacja danych właścicieli.
 • Prowadzenie dokumentacji nieruchomości, w tym książki obiektu, ewidencji lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży.
 • Przygotowywanie i opiniowanie umów zawieranych na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Negocjowanie z firmami obsługującymi wspólnotę najkorzystniejszych warunków.
 • Zapewnienie utrzymania czystości na terenie nieruchomości poprzez zawarcie umów w tym zakresie z podmiotami zewnętrznymi. 
 • Zapewnienie dostawy mediów (energia elektryczna, energia cieplna, woda i odprowadzanie ścieków, gaz) poprzez zawarcie umów. 
 • Nadzór nad realizacją umów serwisowych.
 • Przygotowywanie i prowadzenie zebrań Wspólnoty.
 • Przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał oraz dokumentów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do podjęcia stosownych uchwał umożliwiających funkcjonowanie Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Sporządzanie planu gospodarczego nieruchomości.
 • Wykorzystanie różnych form kontaktu z Zarządem Wspólnoty oraz z właścicielami, w tym elektronicznego głosowania do sprawnego podejmowania uchwał.
 • Korzystne ubezpieczenie nieruchomości dzięki współpracy z brokerem ubezpieczeniowym.
 • Dedykowana obsługa finansów i księgowości, prowadzenie księgowości w specjalistycznym programie księgowo – rozliczeniowym.
 • Bieżące monitorowanie wpłat oraz kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, funduszu remontowego oraz mediów.
 • Rozliczanie właścicieli lokali z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, funduszu remontowego oraz mediów.
 • Przygotowywanie i składanie wymaganych sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.
 • Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń technicznych nieruchomości.
 • Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych nieruchomości wraz z urządzeniami i instalacjami.
 • Bieżące działania związane z eksploatacją nieruchomości, regularne przeglądy nieruchomości – szybka reakcja na wykryte usterki.
 • W ramach obowiązującej rękojmi i gwarancji zgłaszanie i egzekwowanie od dewelopera usuwania usterek w częściach wspólnych nieruchomości – przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych przy udziale Zarządów Wspólnot.
 • Przygotowywanie i nadzorowanie remontów i robót budowlanych (przeprowadzenie pełnej procedury wyboru wykonawcy).
 • Reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej na zewnątrz w zakresie określonym w umowie o administrowanie.

MyPartner Zarządzanie Nieruchomościami
ul.  Piłsudskiego 25,
24-100 Puławy

Biuro czynne:
Poniedziałek 12:00–18:00
Wtorek 10:00–14:00
Środa 10:00–18:00
Czwartek 10:00–14:00
Piątek 10:00–14:00

tel. kom.: +48 693 331 552
tel. kom.: +48 601 899 116
tel.: 81 470 74 05

biuro@mypartner.pl